Algemene voorwaarden voor de energie healingen

Algemene voorwaarden voor de energie healingen.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt..

Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk.

Alle informatie die tijdens het intakegesprek en een Healing wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder jou schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.

Indien dit niet 24 uur van te voren gebeurt ben ik genoodzaakt de volledige kosten in rekening te brengen.

*uitgezonderd bijzondere omstandigheden 

Betaling verloopt contant of via de mobiel bankieren app en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.

Een cadeaubon is inwisselbaar voor de datum van de Healing die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot 6 maanden na uitgifte.

Wilke de jager is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de Healing die Wilke de jager aanbiedt.
Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Wilke de jager niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een Healing die aan jou gegeven is.

Kom je voor het eerst bij mij in de praktijk voor een behandeling.
Dan krijgt u een kopie van de voorwaarden welke u ondertekend  zodat ik weet dat u de voorwaarden heeft gelezen en akkoord gaat.