Algemene voorwaarden voor de energie healingen

Drink voor de afspraak een groot glas water en doe lekker warme zittende kleding aan.
Geef jezelf zoveel mogelijk rust na een Healing.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt..

Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk.

Alle informatie die tijdens het intakegesprek en een Healing wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder jou schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.,
Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.

Betaling verloopt contant of via de mobiel bankieren app en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.

Een cadeaubon is inwisselbaar voor de datum van de Healing die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot 6 maanden na uitgifte.

Wilke de jager is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de Healing die Wilke de jager aanbiedt.
Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Wilke de jager niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een Healing die aan jou gegeven is.

Kom je voor het eerst bij mij in de praktijk voor een behandeling, vraag dan een kopie zodat u uw handtekening kan zetten zodat ik weet dat je de voorwaardes gelezen hebt.