De betekenis van de Lotus bloem

De lotus verwijst naar de volledige zuivering van lichaam, spraak en geest, en het bloeien van gezonde daden.

De betekenis van lotus bloem in het boeddhisme:

1. samsara

Lotus bloem groeit in een modderige vijver. Muddy pond is symbolisch als “samsara”. alle mensen worden geboren in een wereld waar er lijden is. Dit lijden is een essentieel onderdeel van de menselijke ervaring, het maakt je sterker en leert je om de verleiding van het kwaad te weerstaan. Als je kwade gedachten uit je geest verbant kun je vrij van het modderige water breken en naar het pad van verlichting lopen.

2. zuivering

Het groeit in modderig water, en verschijnt als “schoon”. de bloem sluit en zinkt onder water ‘ s nachts, om te opstaan en weer open te gaan bij zonsopgang. Onaangeraakt door onzuiverheid, symboliseert de lotus de zuiverheid van hart en geest. Als zodanig, moet je jezelf zuiveren tot je verlichting bereikt.

Tegelijkertijd help je anderen ook om zichzelf te zuiveren en verlichting te bereiken. Je kunt de verandering zijn in onze gemeenschap, om goede deugden, liefde, medeleven, geluk en vreugde te delen.

3. karma

De lotus bloem heeft een uniek kenmerk in dat het bloeit en tegelijkertijd zijn zaden vergiet. In de context van het boeddhisme, zegt de theorie van karma dat, net als de lotus bloem, je leven bestaat uit oorzaak en effect. Elke oorzaak – of het nu actie, woord of gedachte is – zal een effect hebben dat in dit leven of in het toekomstige leven kan worden gezien.

4. verlichting

De lotus bloem vertegenwoordigt verlichting. Een open bloesem betekent volledige verlichting; een gesloten bloesem betekent het potentieel voor verlichting.