Algemene voorwaarden voor de Massage & Reiki

Algemene voorwaarden Massage

Wilke de jager
Massage, Reiki & Creativiteit.
De kunst van Ontspanning, Ontspanning door kunst

Massages worden in principe op een gezond lichaam uitgevoerd.
De massage heeft als doel de gezondheid te bevorderen en/of een preventieve werking.
Een massage mag niet zomaar worden uitgevoerd , als er bijvoorbeeld afwijkingen, ziekten of aandoeningen worden geconstateerd.
We hebben het dan over contra-indicaties of absolute- contra- indicaties.

Bij Indicaties is het juist wenselijk te masseren.

Indicaties
• Stress
• Hoofdpijn migraine
• Nek- schouder rug- pijn
• Darmproblemen
• Fybromyalgie
• Gewrichtsproblemen ( mits geen ontstekingen! )
• Slaapproblemen
• Gewoon voor de ontspanning!

Contra Indicaties

Bij contra indicaties zijn symptomen waarbij deels of geheel niet massage mag worden toegepast. Bijvoorbeeld, bij een wond op de huid, kan een massage wel worden toegepast, behalve op de wond zelf. ( Besmettelijke ) huidziekte
• Zwangerschap
• Acute hernia
• Pijnstillers
• Spataderen

Dit moet ten alle tijden in goed overleg voordat de massage plaats vind.

Bij Absolute Contra-indicaties mag NIET gemasseerd worden.

• Antibiotica ( Overleg met arts )
• Hartklachten
• Bloedverdunners ( Overleg met arts )
• Eerste 3 maanden zwangerschap
• Koorts
• Extreme vermoeidheid

Dit moet ten alle tijden in goed overleg voordat de massage plaats vind.

Annulering van de afspraak dient 24 uur van te voren te worden gemeld.

Indien dit niet 24 uur van te voren gebeurt ben ik genoodzaakt de volledige kosten in rekening te brengen.

*uitgezonderd bijzondere omstandigheden 

Betaling verloopt contant of via de mobiel bankieren app en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.

Een cadeaubon is inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot 6 maanden na uitgifte.

Bij Wilke de jager worden geen medische diagnoses gesteld.
Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist. Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan jou arts, voordat je een afspraak maakt.

Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Wilke de jager aanbiedt.
Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

Bij het maken van een afspraak wordt er naar je telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd. Voorafgaand aan de eerste massage/healing wordt er door mij een intakegesprek gehouden met de cliënt.
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt.
Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk. Alle informatie die tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling wordt vertrouwelijk behandeld.
Zonder jou schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

Wilke de jager is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Wilke de jager niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan jou gegeven is.

Kom je voor het eerst bij mij in de praktijk voor een behandeling.
Dan krijgt u een kopie van de voorwaarden welke u ondertekend  zodat ik weet dat u de voorwaarden heeft gelezen en akkoord gaat.