Usui Reiki geschiedenis

Reiki is een heelkunde die in de negentiende eeuw in japan door een monnick, Dr Mikao Usui herontdekt is.

Dr Mikao Usui de grondlegger van Reiki, was een priester die leefde en werkte als hoofd van een kleine universiteit net buiten Kyoto eind van de negentiende eeuw. Naar aanleiding van een zondagse mis vroeg één van zijn studenten hem of hij alles wat in de bijbel staat, hij letterlijk geloofde, wat Dr Mikao Usui bevestigde. Waarop de student vroeg; Ín de bijbel staat dat jezus de ziekten van de mens genas’. Gelooft u dat omdat dat het zo geschreven staat of heeft uzelf ooit zoiets meegemaakt? Waarop Usui wel moest zeggen “nee”. En hiermee begon Dr Mikao Usui zijn zoektocht naar het genezen door middel van handoplegging.

Na een gesprek tussen Dr Mikao Usui en een abt besluit Mikao om drie weken vastend en mediterd op een heilige berg door te brengen.
Hij legt 21 steentjes voor hem neer en elke dag haalde hij er 1 weg.
Tijdens dit verblijf leest hij oude boeddhistische teksten en zingt en mediteerde hij, er gebeurde echter niets.
In de nacht van de 21e dag beëindigde Dr Mikao Usui zijn meditatie en bidt nogmaals:
‘vader laat mij alsjeblieft het licht zien’.
Plotseling ziet hij een fel licht aan de hemel dat zeer snel op hem afkwam.
Het licht werd steeds groter en treft hem midden op het hoofd.
Hij valt op de grond, verliest zijn bewustzijn en komt in een trance- achtige toestand. Als Dr Mikao Usui weer bij bewustzijn komt staat de zon al hoog aan de hemel en verrast merkt hij op dat hij helemaal opgeladen is en niet hongerig en versuft als de dagen ervoor. Dr Mikao Usui gaat snel op pad en bezeert daarbij zijn voet, hij stopt en legt zijn hand erop, en al snel stopt het bloeden en trekt de pijn weg. Op dit moment beseft hij dat hij kan genezen.

Hij gaat naar de achterbuurten van Kyoto en begint een kliniek in, wat hij vanaf dat moment Reiki noemt. Het slaat enorm aan, vooral omdat hij de behandelingen gratis geeft. Er genezen veel mensen, maar het valt Dr Mikao Usui op dat veel mensen steeds terug komen omdat ze weer in hun oude gewoontes vervallen.

Hij bedenkt de theorie van de energie-uitwisseling (‘voor wat hoort wat’) en hij merkt dat dit werkt. Hij maakt de mensen meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid.
Dr Mikao Usui sticht de Reiki Gakai en hij leidt verschillende mensen op.

Na enkele maanden ontmoette Dr Mikao Usui een oude vriend van hem, dr Hayashi die hij onderrichte en samen starten zij een Reiki kliniek in Tokio. Na de dood van Dr Mikao Usui is dr. Hayashi zijn opvolger geworden.

Toen kwam Hawayo Takata in aanraking met Reiki, zij was als kind geboren op Hawaï met japanse ouders. In 1935 was zij weduwe met 2 dochters en aan het eind van haar lichaamlijke en spychische krachten. Ze leed aan ernstige ziekten toen een inwendige stem haar zei om in Japan de genezing te zoeken, terug naar het land waar haar ouders vandaan kwamen. In Japan aangekomen stond haar een operatie te wachten, al liggende op de operatie tafel sprak een stem tegen haar en zei dat de operatie niet noodzakelijk was. Hierop vroeg Takata of er geen andere geneeswijze bestond die misschien wat voor haar kon doen. De artsen stuurden haar naar de Reiki kliniek van dr Hayashi.

Daar werd ze dagelijks door twee mensen met Reiki behandeld. Na een paar maanden was ze volledig hersteld. Takata werd Hayashi’s leerling en bleef een jaar bij hem voor ze met haar dochters terug keerde naar Hawaï. Tijdens een bezoek van dr. Hayashi aan Hawaï in 1938 werd ze ‘meester’ in the Usui system of Natural Healing. Na het overlijden van Hayashi in 1940 volgde Takata zijn taak op als Grandmaster in het Usui system van natuurlijk genezen.

Vele jaren lang genas zij met Reiki, maar pas in de jaren zeventig begon zijzelf Reiki meesters op te leiden. Haawayo Takata stief op 11 december 1980, ze liet 22 Reiki masters achter in America en Canada. 1 van de mensen die zij opgeleid had tot Reiki master was haar klein dochter Phillis Lei Furomoto, die na haar dood als opvolger was aangemeld als Grandmaster. Phillis Lei Furomoto richtte de Reiki Alliance op, dit kun je vergelijken met een waarborg certificaat voor alle masters die aangesloten zijn bij de alliance, dat zij de Reiki energie ‘doorgeven’ in de cursussen die zij geven die Mikao Usui herontdekt heeft.

Inger Broog heeft Reiki naar nederland gebracht in 1984 en daarmee is Reiki in Nederland begonnen.

Ik neem aan dat veel Reiki-beoefenaren vroeg of laat tegen het idee van hulpvaardigheid aanlopen. Ik wil onze medemensen van dienst zijn en denken dat deze dienst niet betaald hoeft te worden. Duizenden jaren morelele conditionering en verkeerd opgevatte christelijke naastenliefde heeft deze misvatting gecreëerd, maar allemaal schijnen we dit weer voor onszelf te moeten leren. In sommige gevallen kan reiki gegeven worden zonder geldige compensatie: in de familie- of vrienden kring bijvoorbeeld is de energiestroom hoe dan ook aanwezig.

Omdat geld deel uitmaakt van ons dagelijkse leven, is het belangrijk al onze vooroordelen en ideeën erover te onderzoeken om er evenwichtiger mee om te gaan.

Vaak zijn we van mening dat geld stinkt en dat we onszelf op de één of andere manier moeten verkopen om het te krijgen. Men zegt dat je met geld geen liefde kan kopen, en op mijn beurt zeg ik dat je er ook geen Reikivoor kunt kopen. Het kan evenwel niet verhinderen dat er liefde of Reiki bestaat. Ik ga er dan vanuit dat als iemand Reiki voor niks krijgt, dit als vanzelfsprekend voelt en het niet waardeert. Door er een beloning tegenover te stellen, zal het de gegeven energie waarde geven, waardoor hij er bewuster en met meer waardering mee omgaan.

als er een andere oplossing die de zelfde waarde heeft dan een Healing, ben ik bereid om daar in mee te gaan.
zolang ik er een goed gevoel bij hebt zal ik je een healing geven.