Uitleg energie healingen

Energie Healing is afgeleid van healing. Energie Healing is genezen met de handen. Het gaat over het doorgeven van universele en helende energie. Energie Healing brengt je energie weer in balans en zal de lichamelijke klachten verminderen of doen wegnemen.

Energetische healing richt zich voornamelijk op het bevorderen van een genezingsproces.

Het woord healing betekent letterlijk heling ofwel: genezing. Zo heelt een reguliere arts bepaalde lichamelijke aandoeningen door bijvoorbeeld een breuk te ‘helen. Maar uiteindelijk is het het lichaam zelf, dat heelt. De arts heeft hierbij het lichaam van de helpende hand voorzien die het hiervoor nodig had.

Bij energie healing is dit net zo de genezer is dus niet de gene die het geeft maar degene die het ontvangt, de genezer is bij wijze van spreke de bemiddelaar door energie vanuit de universele bron met zijn of haar hulp over te dragen waarna de ontvanger dit in zijn of haar lichaam en geest ontvangt en die het proces tot zelf genezing in werking zet.

Naast Aura- en Chakra Healing, Sjamanistische Healing en Reiki bestaan er nog vele andere vormen. Maar ook is er gebedsgenezing, Energy Healing, en nog veel meer.

De helende energie wordt doorgeven op vele manieren. Zoals via geluidstrillingen. Bijvoorbeeld klankschalen, helende muziek. Door aanraking, meestal via de handen. Door de stem, bijvoorbeeld een begeleide meditatie. Via de ogen, bijvoorbeeld een liefdevolle blik. Via de energie in een boek, een video of een audio-opname. Of door het sturen van healing op afstand. Dat wil zeggen, niet fysiek bij degene die de healing ontvangt.

In de kern bestaat healing uit 100% pure liefdesenergie uit het universum. Deze liefdesenergie wordt versterkt met specifieke genezingsenergie, die lichtwezens hieraan toevoegen. Waardoor de energie volledig is afgestemd op degene die de healing ontvangt. Deze genezingsenergie kun je vergelijken met een cocktail van medicijnen, die op alle niveaus werkt. Fysiek, mentaal, geestelijk en energetisch. De healingsenergie is hoog intelligent. Het werkt daar waar healing het hardst nodig is. Tevens werkt het altijd aan het opheffen van de oorzaak van de onbalans van lichaam en geest. Deze onbalans veroorzaakt energieblokkades.